Warning: include() [function.include]: Unable to access /data/web/virtuals/127731/virtual/www/domains/hubajda.cz/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache-base.php in /mnt/data/accounts/h/hubatacernoska/data/www/02-hosting/Hubajda.cz/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache.php on line 72

Warning: include(/data/web/virtuals/127731/virtual/www/domains/hubajda.cz/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache-base.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /mnt/data/accounts/h/hubatacernoska/data/www/02-hosting/Hubajda.cz/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache.php on line 72

Warning: include() [function.include]: Unable to access /data/web/virtuals/127731/virtual/www/domains/hubajda.cz/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache-base.php in /mnt/data/accounts/h/hubatacernoska/data/www/02-hosting/Hubajda.cz/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache.php on line 72

Warning: include(/data/web/virtuals/127731/virtual/www/domains/hubajda.cz/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache-base.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /mnt/data/accounts/h/hubatacernoska/data/www/02-hosting/Hubajda.cz/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache.php on line 72

Warning: include() [function.include]: Failed opening '/data/web/virtuals/127731/virtual/www/domains/hubajda.cz/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache-base.php' for inclusion (include_path='.') in /mnt/data/accounts/h/hubatacernoska/data/www/02-hosting/Hubajda.cz/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache.php on line 72

Warning: include_once() [function.include-once]: Unable to access /data/web/virtuals/127731/virtual/www/domains/hubajda.cz/wp-content/plugins/wp-super-cache/ossdl-cdn.php in /mnt/data/accounts/h/hubatacernoska/data/www/02-hosting/Hubajda.cz/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache.php on line 92

Warning: include_once(/data/web/virtuals/127731/virtual/www/domains/hubajda.cz/wp-content/plugins/wp-super-cache/ossdl-cdn.php) [function.include-once]: failed to open stream: No such file or directory in /mnt/data/accounts/h/hubatacernoska/data/www/02-hosting/Hubajda.cz/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache.php on line 92

Warning: include_once() [function.include]: Failed opening '/data/web/virtuals/127731/virtual/www/domains/hubajda.cz/wp-content/plugins/wp-super-cache/ossdl-cdn.php' for inclusion (include_path='.') in /mnt/data/accounts/h/hubatacernoska/data/www/02-hosting/Hubajda.cz/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache.php on line 92
lessphp fatal error: load error: failed to find /data/web/virtuals/127731/virtual/www/domains/hubajda.cz/wp-content/themes/theme52827/bootstrap/less/bootstrap.lesslessphp fatal error: load error: failed to find /data/web/virtuals/127731/virtual/www/domains/hubajda.cz/wp-content/themes/theme52827/style.less Únorové pranostiky | Hubajda.cz

Únorové pranostiky

Pranostiky na měsíc únor

Co si únor zazelená - březen si hájí; co si duben zazelená - květen mu to spálí.
Je-li únor mírný ve své moci, připílí s mrazem březen i v noci.
Je-li v únoru zima a sucho, bývá prý horký srpen.
Jestli února měsíce jest teplo, nepohrdej hned pící, která ti zůstává, neb s námi ráda zima po Veliké noci zahrává.
Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.
Kdyby měl únor tu moc jako leden, nechal by v krávě zmrznout tele.
Když tě v únoru zašimrá komár za ušima, poběhneš jistě v březnu ke kamnům s ušima.
Když únor vodu spustí, ledem ji březen zahustí.
Když půlnoční větrové v tomto měsíci silné jsou, bývá dobrá čáka úrody na ovoce; pakli ale ne, tak přicházejí v měsíci dubnu, máji a škodí vínu a stromům.
Když skřivánek v únoru zpívá, brzy se pod nosem slívá.
Když skřivánek v únoru zpívá, velká zima potom bývá.
Když tě v únoru zašimrá komár za ušima, poběhneš jistě v březnu ke kamnům s ušima.
Když únor vodu spustí, ledem ji březen zahustí.
Když větrové na konec února uhodí, moc obilí se na poli neurodí.
Když v únoru mráz ostro drží, to dlouho již nepodrží.
Když v únoru mušky lítajú, to v marcu robky v ruce chuchajú.
Když záhy taje, dlouho neroztaje.
Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna.
Mnoho mlh v únoru přivodí mokré léto.
Můžeš-li se v lednu vysléci do košile, připravuj si na únor kožich.
Nechce-li severňák v únoru váti, v dubnu se to musí přec jenom státi.
Netrkne-li únor rohem, šlehne ocasem.
Skřivánek-li v únoru zpívat počne, v dubnu jistě umlkne.
Sněhový únor - sílí úhor.
Teplý únor - studené jaro, teplé léto.
Únor - úmor: kdyby mohl, umořil by v krávě tele a v kobyle hříbě.
Únor bílý - pole sílí.
Únorová voda - pro pole škoda.
V únoru-li vítr neburácí, jistě v dubnu krovy kácí.
V únoru když skřivan zpívá, velká zima potom bývá.
V únoru prudký severníček - hojné úrody bývá poslíček.
V únoru sníh a led - v létě nanesou včely med.

 

Pranostiky na jednotlivé únorové dny

2. února - Hromnice-li jasné a čisté, potrvá déle zima jistě. Pakliže sněží nebo hřímá, jaro jistě v blízku dlívá.
2. února - Chumelice na Hromnice končí zimu tuhou; jestli pak jasný den, očekávej druhou.
2. února - Jak dlouho skřivánek před Hromnicemi zpívá, tak dlouho po nich bude mlčet.
2. února - Jak dlouho skřivan před Hromnicemi vrzá, tak dlouho po nich zmrzá.
2. února - Je-li Hromnice světlý den, budou konopě i len.
2. února - Je-li o Hromnicích studeno, přijde brzy jaro.
2. února - Jestli na Hromnice mrzne a sněží, úrodný rok na to běží.
2. února - Jestli slunce svítí na den Hromnic, sníh bude ještě větší než prve.
2. února - Kdyby o hromnicích napadlo jen tolik sněhu, co je na černé krávě znát, bude úrodný rok.
2. února - Když na Hromnice svítí, budou dlouhé niti.
2. února - Když na Hromnice ze střech teče, zima dlouho se povleče.
2. února - Když o Hromnicích sněží, jaro není daleko.
2. února - Když o Hromnicích svítí slunce, bude prý úrodný rok. Potřebuje svítit jan tak dlouho, nežli bys se čtyřmi páry koňů otočil.
2. února - Leze-li jezevec o Hromnicích z díry, za čtyři neděle zpátky zas pílí.
2. února - Metelice na Hromnice cesty umetá a píci podmetá.
2. února - Na Hromnice - chumelice, netrvá pak zima více.
2. února - Na Hromnice - půl zimnice - půl píce.
2. února - Na Hromnice - skřivánek přes hranice.
2. února - Na Hromnice - sněžnice, medvěd otvírá boudu; není-li vánice, zavírá ji.
2. února - Na Hromnice husa po vodě - na Velikonoce po ledě.
2. února - Na Hromnice jasná noc - bude ještě mrazů moc.
2. února - Na Hromnice kalužky - ukázka na jabka a hrušky.
2. února - Na Hromnice kopalinky - uschovávejte obědinky.
2. února - Na Hromnice má sedlák raději vlka ve chlévě i ženu na marách než slunce.
2. února - Na Hromnice musí skřivánek vrznout i kdyby měl zmrznout.
2. února - Na Hromnice o hodinu více.
2. února - Na Hromnice půl krajíce a půl píce.
2. února - Na Hromnice vezmi dvě kabanice.
2. února - Na Hromnice zima s létem potkala se.
2. února - O Hromnicích anebo okolo Hromnic jistá zima bývá; odkuž mnozí chtějí, že jest toho času polovice zimy.
2. února - O Hromnicích déšť - na jaře sníh; o Hromnicích sníh - na jaře déšť.
2. února - O Hromnicích teplo - medvěd staví boudu; o Hromnicích mrzne - medvěd bourá boudu.
2. února - O Hromnicích zamračeno - sedlákovi spomoženo.
2. února - Pakli o Hromnicích jasno bývá, jistě potom zima dodržívá; jestli ale bouřlivo a sněžení, jistě že jaro již daleko není.
2. února - Panenka Maria hromničná čistá - úroda jistá.
2. února - Pošmourný Hromnice - sedlákům milý velice.
2. února - Přejdou Hromnice - konec sanice.
2. února - Svítí-li o Hromnicích celý den, tahej, sedláče, slámu z hnoje ven!
2. února - Svítí-li slunce na Hromnice, bude zimy o šest neděl více.
2. února - Svítí-li slunce na Hromnice, hojnost žita i pšenice.
2. února - Tmavé Hromnice - sedláka radost; jasno-li ale, sněží ještě dost.
2. února - Zelené Hromnice - bílé Velikonoce.
3. února - Je-li pěkné počasí na svatého Blažeje, zvednou se brambory.
3. února - Na svatého Blažeje kamínek se ohřeje.
3. února - Na svatého Blažeje pije skřivan z koleje.
3. února - Na svatého Blažeje slunce ještě nehřeje.
3. února - Na svatého Blažeje teče-li voda kolejí jen tolik, co by vozka od biče smočil, čekají dlouhý len.
3. února - Prší-li na svatého Blažeje tak, že teče voda kolejem, povede se len.
4. února - O svaté Veronice bývá ještě sanice.
4. února - Svatá Veronika seká ledy z rybníka.
5. února - Svatá Agáta bývá na sníh bohatá.
5. února - Svatá Agáta na ranní mlhy bývá bohatá.
6. února - Je-li svatá Dorota ucouraná, zvedou se brambory.
6. února - Když na Dorotu svítí slunce, ponesou hodně slepice.
6. února - Na svatou Dorotu odmeť sníh od plotu.
6. února - O svaté Dorotě uschne košile na plotě.
6. února - Svatá Dorota - sněhu forota.
7. února - Svatý Radko - na poli hladko.
9. února - Svatá Apolena bývá v mlze zahalena
9. února - Svatá Apolena v mlhu je často zahalena.
10. února - O svaté Šcholastice navleč si rukavice.
12. února - Svatá Eulalie - se střech se lije.
13. února - O svatém Řehoři mrazy přituhnou a vše moří.
14. února - Na svatého Valentina zamrzne i kolo mlýna.
14. února - Na svatého Valentinka sej přísadu do záhonka
14. února - Svatý Valentínek - jara tatínek.
16. února - Když slunce na sv. Juliánu stromy osvítí, bude mnoho jablek.
16. února - O svaté Juliáně připrav vůz a schovej sáně.
18. února - O svatém Šimoně schází sníh ze stráně.
20. února - Bude-li příjemné povětří ( v masopustní úterý), bude dosti hrachu.
20. února - Bude-li v úterý masopustní neb v středu (Popeleční) vítr aneb vichr, tehdy celý půst větrný bude.
20. února - Jaké jest masopustní úterý, taková bude Veliká noc.
20. února - Konec masopustu jasný - len krásný.
20. února - Krátký masopust - dlouhá zima.
20. února - Masopust na slunci - pomlázka u kamen.
20. února - Masopust na slunci - pomlázka v senci.
20. února - Na ostatky lužky - budou jabka, hrušky.
20. února - Svítí-li o masopustě, bude pěkná pšenice a žito podzimní.
20. února - Svítí-li slunce na bláznivé masopustní dni, bude pěkná pčenice i žito.
20. února - Teče-li v úterý masopustní voda kolejem, bude úrodný rok a len.
21. února - Jaké je počasí o Popeleční středě, takové se drží celý rok.
21. února - Suchý půst - úrodný rok.
22. února - Jak tlustý a hrubý mráz bude za noce před Stolováním svatého Petra, takový bude za 40 dní pořád.
22. února - Je-li mráz o svatém Petru nastolení po čtyřicet dní mu konec není.
22. února - Je-li na Stolici sv. Petra zima, ještě hodně dlouho potrvá.
22. února - Je-li na Stolici svatého Petra zima, ještě dlouho potrvá.
22. února - Je-li na svatého Petra nastolení mráz, bude mrznout ještě 14 dní.
22. února - Když mrzne na Petra nastolení, mrznout bude 40 dní bez prodlení.
22. února - O svatém Petru nastolení je-li mráz, po 40 dní mu konec není.
22. února - Svatý Kliment zimu oblibuje, svatý Petr ji ucezuje.
22. února - Svatý Petr za stolem nechává na holém, a teprv v okovách posílá sedlákům výsluhy.
24. února - Jaký mráz bude večer v noci na svatého Matěje, takový bude za 40 dní pořád.
24. února - Je-li svatého Matěje mráz malý, je jich po něm 40 malých; je-li velký, jest 40 velkých, není-li mráz žádný, je jich po něm bezpočtu.
24. února - Matěja - k vesnu náděja.
24. února - Matěja - k létu naděja.
24. února - Na svatého Matěje, každá myší díra se zavěje.
24. února - Na svatého Matěje do závěje naleje.
24. února - Na svatého Matěje lidské srdce okřeje, slunce pozře závěje, nad polem si skřivan zapěje.
24. února - Na svatého Matěje pije skřivan z koleje.
24. února - Najde-li Matěj led, seká he hned; nenajde-li led, dělá ho hned.
24. února - Nenajde-li led Matějova pila, najde Josefova širočina.
24. února - Prší-li na svatého Matěje, bude se brzy síti.
24. února - Svatý Matěj boří mosty, nebo staví.
24. února - Svatý Matěj láme vždy led; není-li ho, zmrzne hned.
24. února - Svatý Matěj ledy láme, nemá-li jich nadělá je.
24. února - Svatý Matěj zimu tratí, když netratí, obohatí.
27. února - Je-li mráz na svatého Gabriela, bývají žně veselé.
28. února - Je-li na svatého Romana jasno, bude hojná úroda.

 

Pokud máte vše přečteno, pojďme dále na březnové pranostiky.