Warning: include() [function.include]: Unable to access /data/web/virtuals/127731/virtual/www/domains/hubajda.cz/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache-base.php in /mnt/data/accounts/h/hubatacernoska/data/www/02-hosting/Hubajda.cz/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache.php on line 72

Warning: include(/data/web/virtuals/127731/virtual/www/domains/hubajda.cz/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache-base.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /mnt/data/accounts/h/hubatacernoska/data/www/02-hosting/Hubajda.cz/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache.php on line 72

Warning: include() [function.include]: Unable to access /data/web/virtuals/127731/virtual/www/domains/hubajda.cz/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache-base.php in /mnt/data/accounts/h/hubatacernoska/data/www/02-hosting/Hubajda.cz/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache.php on line 72

Warning: include(/data/web/virtuals/127731/virtual/www/domains/hubajda.cz/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache-base.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /mnt/data/accounts/h/hubatacernoska/data/www/02-hosting/Hubajda.cz/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache.php on line 72

Warning: include() [function.include]: Failed opening '/data/web/virtuals/127731/virtual/www/domains/hubajda.cz/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache-base.php' for inclusion (include_path='.') in /mnt/data/accounts/h/hubatacernoska/data/www/02-hosting/Hubajda.cz/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache.php on line 72

Warning: include_once() [function.include-once]: Unable to access /data/web/virtuals/127731/virtual/www/domains/hubajda.cz/wp-content/plugins/wp-super-cache/ossdl-cdn.php in /mnt/data/accounts/h/hubatacernoska/data/www/02-hosting/Hubajda.cz/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache.php on line 92

Warning: include_once(/data/web/virtuals/127731/virtual/www/domains/hubajda.cz/wp-content/plugins/wp-super-cache/ossdl-cdn.php) [function.include-once]: failed to open stream: No such file or directory in /mnt/data/accounts/h/hubatacernoska/data/www/02-hosting/Hubajda.cz/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache.php on line 92

Warning: include_once() [function.include]: Failed opening '/data/web/virtuals/127731/virtual/www/domains/hubajda.cz/wp-content/plugins/wp-super-cache/ossdl-cdn.php' for inclusion (include_path='.') in /mnt/data/accounts/h/hubatacernoska/data/www/02-hosting/Hubajda.cz/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache.php on line 92
lessphp fatal error: load error: failed to find /data/web/virtuals/127731/virtual/www/domains/hubajda.cz/wp-content/themes/theme52827/bootstrap/less/bootstrap.lesslessphp fatal error: load error: failed to find /data/web/virtuals/127731/virtual/www/domains/hubajda.cz/wp-content/themes/theme52827/style.less Srpnové pranostiky | Hubajda.cz

Srpnové pranostiky

Pranostiky na měsíc srpen

Co červenec neupeče, to již srpnu neuteče.
Co červenec neuvaří, srpen nedopeče.
Hřímá-li v srpnu, lze čekat osmého dne opět bouřku.
Hřímá-li v srpnu, praví se, že budoucího roku hojná úroda a množství deště jest k doufání.
I když ze strnišť občas fučí, horko nás přece jen mučí.
Jak Vavřinec zavaří, Bartoloměj zasmaží, tak se podzimek daří.
Jsou-li v srpnu hory kalný, budou v zimě mrazy valný.
Když fouká v srpnu severák, bude dlouho pěkně pak.
Když je v srpnu ráno hodně rosy, mají z toho radost vosy.
Když jsou v srpnu velké rosy, zůstane obyčejně pěkné počasí.
Když pálí srpen,bude pálit i víno.
Když v srpnu moc hřímá, bude na sníh bohatá zima.
Když v srpnu naprší, tak než se oběd pojí, všecko slunce vysuší.
Mlhy na lukách, potocích a řekách v srpnu zvěstují trvalé počasí.
Moc hub srpnových - moc vánic sněhových.
Nejsou-li v srpnu hřiby, nebude v zimě sněhu.
Půlnoční větry v srpnu přinášejí stálé počasí.
Rosí-li v srpnu silně tráva, pěkné povětří se očekává.
Srpen k zimě hledí a rád vodu cedí.
Srpen z počátku-li hřeje, zima pak se dlouho sněhem skvěje.
Teplé a suché léto přivádí za sebou mírný podzimek, tuhou zimu a nejlepší víno.
V srpnu již nelze slunci mnoho věřit.
V srpnu když půlnoční vítr věje, bez deště slunéčko hřeje.
V srpnu mlhy na výšinách - jistá voda, když v nížinách - to pohoda.
Z počátku toho měsíce říká se, že opět studený vítr ze strnišť fouká.

 

Pranostiky na jednotlivé srpnové dny

4. srpna - Na Dominika parna - mrva marná.
4. srpna - Potí-li se Dominik, bude ještě Marek v kožiše.
7. srpna - Na svatého Kajetána otvírá se stodol brána.
10. srpna - Do svatého Vavřince nechval pšenice.
10. srpna - Je-li počasí o sv. Vavřinci pěkní, možno se těšit na deště.
10. srpna - Na svatého Vavřince hop zemáky do hrnce.
10. srpna - Na svatého Vavřince slunečnost, vína hojnost.
10. srpna - Pěkné počasí na sv. Vavřince ukazuje na pěkný podzim.
10. srpna - Počasí na Vavřince jaké jest, takové udrží se po několik dnů.
10. srpna - Svatý Vavřinec - první podzimec.
10. srpna - Vavřincův déšť - myší úroda.
10. srpna - Vavřinec ukazuje, jaký podzim nastupuje.
15. srpna - Je-li o Nanebevzetí panny Marie pěkně, nastane požehnaný podzimek a počasí bude příznivé vinné révě.
15. srpna - Slunce-li o Nanebevzetí Panny Marie svítí, lze hojnost vína se nadíti.
16. srpna - Když prší na svatého Rocha, je pak pěkný podzimek.
16. srpna - Ke svatýmu Rochu bejvá hojnost hrachu.
16. srpna - Na svatýho Rocha přibude brambor trocha.
16. srpna - Prší-li jen týden po svatém Rochu, bramborů každý den trochu.
18. srpna - Přinese-li déšť svatá Helena, bývá otava dlouho zelená.
23. srpna - Má-li Filip hromy v průvodu, značí to brzký déšť a úrodu.
24. srpna - Bartoloměj svatý odpoledne krátí.
24. srpna - Bouří-li na svatého Bartoloměje, bouří po něm ještě více.
24. srpna - Fouká-li na Bartoloměje z Moravy, vorej sedláče pomali, fouká-li na Bartoloměje vítr z Čech, pak si sedláčku s oráním pospěš!
24. srpna - Hřmí-li po sv. Bartoloměji, bude podzim dlouhý a pěkný.
24. srpna - Jaké počasí o svatém Bartoloměji, takové bude i celý podzim.
24. srpna - Krásně-li o Bartoloměji, vinaři se smějí.
24. srpna - Od svatého Bartoloměje slunce již tolik nehřeje
24. srpna - Svatý Bartoloměj zavádí mraky a dělá konec bouřkám.
28. srpna - Jak je teplo o Augustinu, tak bude studeno na Kateřinu.
28. srpna - O svatém Augustinu léto opouští krajinu.
29. srpna - Na Jana stětí vlaštovky od nás letí.
29. srpna - Na svatého Jana stětí mají se ožínati bramborové nati.
29. srpna - Prší-li na den stětí svatého Jana Křtitele, zkazí se ořechy.
29. srpna - Stětí svatého Jana, přestávají již parna.

 

Jestliže máte vše poctivě přečteno, pojďme se podívat také na zářijové pranostiky.