Warning: include() [function.include]: Unable to access /data/web/virtuals/127731/virtual/www/domains/hubajda.cz/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache-base.php in /mnt/data/accounts/h/hubatacernoska/data/www/02-hosting/Hubajda.cz/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache.php on line 72

Warning: include(/data/web/virtuals/127731/virtual/www/domains/hubajda.cz/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache-base.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /mnt/data/accounts/h/hubatacernoska/data/www/02-hosting/Hubajda.cz/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache.php on line 72

Warning: include() [function.include]: Unable to access /data/web/virtuals/127731/virtual/www/domains/hubajda.cz/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache-base.php in /mnt/data/accounts/h/hubatacernoska/data/www/02-hosting/Hubajda.cz/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache.php on line 72

Warning: include(/data/web/virtuals/127731/virtual/www/domains/hubajda.cz/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache-base.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /mnt/data/accounts/h/hubatacernoska/data/www/02-hosting/Hubajda.cz/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache.php on line 72

Warning: include() [function.include]: Failed opening '/data/web/virtuals/127731/virtual/www/domains/hubajda.cz/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache-base.php' for inclusion (include_path='.') in /mnt/data/accounts/h/hubatacernoska/data/www/02-hosting/Hubajda.cz/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache.php on line 72

Warning: include_once() [function.include-once]: Unable to access /data/web/virtuals/127731/virtual/www/domains/hubajda.cz/wp-content/plugins/wp-super-cache/ossdl-cdn.php in /mnt/data/accounts/h/hubatacernoska/data/www/02-hosting/Hubajda.cz/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache.php on line 92

Warning: include_once(/data/web/virtuals/127731/virtual/www/domains/hubajda.cz/wp-content/plugins/wp-super-cache/ossdl-cdn.php) [function.include-once]: failed to open stream: No such file or directory in /mnt/data/accounts/h/hubatacernoska/data/www/02-hosting/Hubajda.cz/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache.php on line 92

Warning: include_once() [function.include]: Failed opening '/data/web/virtuals/127731/virtual/www/domains/hubajda.cz/wp-content/plugins/wp-super-cache/ossdl-cdn.php' for inclusion (include_path='.') in /mnt/data/accounts/h/hubatacernoska/data/www/02-hosting/Hubajda.cz/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache.php on line 92
lessphp fatal error: load error: failed to find /data/web/virtuals/127731/virtual/www/domains/hubajda.cz/wp-content/themes/theme52827/bootstrap/less/bootstrap.lesslessphp fatal error: load error: failed to find /data/web/virtuals/127731/virtual/www/domains/hubajda.cz/wp-content/themes/theme52827/style.less Prosincové pranostiky | Hubajda.cz

Prosincové pranostiky

Pranostiky na měsíc prosinec

Hřmění v prosinci zvěstuje silné větry.
Jaké zimy v prosinci, taková tepla v červnu.
Jaký prosinec, takové jaro.
Jaký prosinec - takový červen.
Je-li prosinec deštivý, mírný a proměnlivý, není se kruté zimy třeba báti.
Je-li v prosinci Mléčná dráha jasně a zřetelně viděti, bude rok budoucí úrodný; je-li však částečně viditelná, nebude mnoho obilí a vína.
Jsou-li v zimě po cestách ledy, podaří se výborně zelí.
Když prosinec bystří, po vánocích jiskří.
Když v prosinci hrom ještě hučí, rok příští stále vítr fučí.
Když v prosinci mrzne a sněží, úrodný rok na to běží.
Mléčná dráha v prosinci jasná, bude v příštím roce úroda krásná.
Mnoho sněhu v prosinci - mnoho ovoce a trávy.
Mrazivý prosinec, mnoho sněhu, žíznivý roček bude v běhu.
Mrazy, které v prosinci brzy ochabnou, znamenají zimu mírnou.
Není-li prosinec studený, bude příští rok hubený.
Po studeném prosinci bývá úrodný rok.
Pošmourný prosinec, dobré je znamení pro sady, lučiny i všechno osení.
Prosinec, když je mu zima, halí se v bílý kožich.
Prosinec naleje a leden zavěje.
Prosinec proměnlivý a vlahý, nedělá nám zima těžé hlavy.
Prosinec se sněhem na pěšině, žitko je na každé výšině.
Prýští-li ještě v prosinci bříza, nemívá zima mnoho síly.
Studený prosinec - brzké jaro.
Vane-li v prosinci vítr východní, špatnou naději mají nemocní.
V prosinci-li zima, sníh-li hojně lítá, hojnost všady bývá žita.

 

Pranostiky na jednotlivé dny v prosinci

1. prosince - Když mráz na prvního prosince, vyschne nejedna studnice.
3. prosince - O sv. Františku Xaveru ledový vichr fičí od severu.
4. prosince - Jaké je počasí na sv. Barboru, takové bývá až do vánoc.
4. prosince - Má-li svatá Barbora bílou zástěru, bude příští rok hodně trávy.
4. prosince - Na svatou Barboru saně do dvoru.
4. prosince - O svaté Barboře ležívá sníh na dvoře.
4. prosince - Po svaté Baruši střez nosu i uší!
4. prosince - Snese-li led o svaté Barboře hus, snese o Vánocích vůz.
6. prosince - Když na Mikuláše prší, zima lidi hodně zkruší.
6. prosince - Napije-li se na Mikuláše pták z koleje, nenapije se kůň tři měsíce z řeky.
6. prosince - Na svatého Mikuláše už je zima celá naše.
6. prosince - O sv. Mikuláši snížek často práší.
6. prosince - Prší-li na Mikuláše nebo padá sníh, bude příští rok hodně hrachu.
6. prosince - Svatý Mikuláš splachuje břehy.
13. prosince - Jaké jsou dni od sv. Lucie do Božího narození, takové jsou též měsíce příštího roku.(12 dní - 12 měsíců)
13. prosince - Když přijde sv. Lucie, najde tu už zimu.
13. prosince - Na svatou Lucii jasný den, urodí se konopí a len.
13. prosince - Svatá Lucie noci upije, ale dne nepřidá.
16. prosince - O svaté Albíně schovej se do síně.
16. prosince - Závěj svaté Albíny zaplavuje doliny.
17. prosince - O svatém Lazaru ucpi v sednici každou spáru.
21. prosince - O svatém Tomáši meluzína straší.
23. prosince - Svatá Viktorie obrázky na okna ryje.
24. prosince - Dvanáct nocí a dní od Štědrého večera až do Tří králů zvěstuje prý povětrnost příštích dvanácti měsíců.
24. prosince - Jasná noc o Štědrém dnu, mrazy lezou ke dnu.
24. prosince - Jasno na den Štědrý, bude hrách tvrdý.
24. prosince - Je-li na Štědrý den vítr, bude úroda malá.
24. prosince - Je-li na Štědrý den východ slunce jasný, urodí se jarní obilí.
24. prosince - Je-li na Štědrý večer nebe hvězdnaté, bude rok úrodný.
24. prosince - Jestliže večer před Narozením Páně jasno jest, bez větru a deště, a ráno slunce jasné vychází, bude úrodný rok na víno.
24. prosince - Jitřní jasné a obloha čistá, úroda hojná příští rok jistá.
24. prosince - Když Kateřina po ledě už chodívá, Eva potom blátem oplývá.
24. prosince - Na Štědrý den před večeří se dává za okno miska s vodou. Zmrzne-li do rána a roztrhne-li mráz misku, ztratí se toho roku voda ve studni.
24. prosince - Na Štědrý večer hvězdičky - ponesou vajíčka slepičky.
24. prosince - Padá-li na Štědrý den večer v noci sníh, urodí se mnoho chmele.
24. prosince - Padá-li na Štědrý den v noci sníh, urodí se hojně vína.
24. prosince - Svítí-li na Štědrý den od deváté hodiny jasně slunce, bude krásné počasí na žně obilné, senné i otavové.
24. prosince - Tvrdo a jasno na Štědrý den - úroda tvrdého zboží a hrachu.
24. prosince - Vítr na Štědrý den od půlnoční strany, raduj se, rok bude plenný a úrodný.
25. prosince - Do Vánoc není ani hladu, ani zimy.
25. prosince - Jasné Vánoce - hojnost vína a ovoce.
25. prosince - Je-li Božího narození v sobotu, bude málo ovoce, ale vydaří se žito.
25. prosince - Jestli vítr o Vánocích věje, jest v hojnosti dobrá naděje.
25. prosince - Jsou-li vrby o Vánocích plny rampouchů, bývají o velikonocích plny kočiček.
25. prosince - Jsou-li zelené Vánoce, Velká noc bude bělit se.
25. prosince - Když čas před Vánoci až do Tří králů mlhavý a tmavý jest, následují na to nemoci.
25. prosince - Když Vánoce obílí stromy sněhem, tak je posype jaro květem.
25. prosince - Lepší Vánoce třeskuté než tekuté.
25. prosince - Levné povětří okolo Vánoc předpovídá nám, že zima bude velmi dlouho trvati; to jest jestli prve nemrzlo, bude potom mrznouti.
25. prosince - Mráz na Boží narození - zima se udrží bez proměny.
25. prosince - Na Boží hod vánoční vítr od západu přinese mor, od východu válku, od půlnoci hlad, od poledne dobrý rok.
25. prosince - Na Boží narození o bleší převalení.
25. prosince - Na Vánoce mnoho hvězdiček, slepice nanesou mnoho vajíček.
25. prosince - O Vánocích obloha čistá a hvězdná, bude úrodný rok.
25. prosince - Padá-li na Boží hod vánoční sníh, hodně obilí bude na polích.
25. prosince - Podle počasí dnů a nocí od Božího narození do svátku Tří králů, určuje se počasí pro dvanáct měsíců příštího roku.
25. prosince - Před Vánocemi neškodí mokro osení, ale tím víc po vánocích.
25. prosince - Připadne-li Boží narození na čtvrtek, bude rok velmi úrodný, jenom vína bude prostředně.
25. prosince - Světlé hody - tmavé stodoly, tmavé hody - světlé stodoly.
25. prosince - Temná vánoční noc přinese světlé stodoly.
25. prosince - Tmavé Vánoce - dojné krávy, světlé vánoce - ponesou slepice.
25. prosince - Tmavé Vánoce - světlé stodoly.
25. prosince - Tmavým Vánocům a přátelskému koláči nikdy se neraduj!
25. prosince - Vánoce bez sněhu přináší velikou noc sněžnou.
25. prosince - Vánoce v jeteli - letnice ve sněhu.
25. prosince - V neděli Božího narození - teplá zima bez prodlení.
25. prosince - V pátek Božího narození - tuhá zima bez prodlení.
25. prosince - Zelené (černé) Vánoce - bílé Velikonoce.
26. prosince - Chodí-li Kateřina po ledě, chodí svatý Štěpán po blátě.
26. prosince - Když je Barborka ucouraná, chodí svatý Štěpán po ledě.
26. prosince - Když na Štěpána silný vítr bouří, vinař smutně oči mhouří.
26. prosince - Na svatého Štěpána když vítr prudce zavěje, víno před zkázou jistou se chvěje.
26. prosince - Pakli na Štěpána větrové uhodí, příští rok víno špatné se urodí.
26. prosince - Svítí-li na den svatého Štěpána slunce, bude drahé ovoce.
26. prosince - Svítí-li na koledu v noci měsíc, bude ve stodole hojně obilí.
28. prosince - Je-li na Mláďátka mlha na Lysé hoře, kobzole se neurodí a mladí lidé budou mřít.
28. prosince - Když se na Mláďátka chumelí ráno, mrou toho roku děti, když v poledne, mrou lidé středních let a když večer, mrou starci.
28. prosince - Máme-li na Mláďátka a svatého Josefa pěkné počasí, zvednou se příští léto brambory.
28. prosince - Na Mláďátka když prší, osýpají se děti.
28. prosince - O Mláďátkách den se omlazuje.
28. prosince - Prší-li na Mláďátka, budou děti mříti.
31. prosince - Jak byl celý rok samá voda a bláto, na Silvestra nenapadne zlato.
31. prosince - Je-li o Silvestru v noci vítr a jasno, bude dobrého vína pořídku.
31. prosince - Když na Silvestra ráno sluní, v noci prudký vítr zavěje, není na vína hrubé naděje.
31. prosince - Na Silvestra-li větry a ráno slunce svítí, nelze nám dobrého vína se nadíti.
31. prosince - O Silvestru papeži snížek si již poleží.

 

Tak to bychom měli, nyní pojďme zase pěkně od začátku a koukněme se na lednové pranostiky.