Warning: include() [function.include]: Unable to access /data/web/virtuals/127731/virtual/www/domains/hubajda.cz/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache-base.php in /mnt/data/accounts/h/hubatacernoska/data/www/02-hosting/Hubajda.cz/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache.php on line 72

Warning: include(/data/web/virtuals/127731/virtual/www/domains/hubajda.cz/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache-base.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /mnt/data/accounts/h/hubatacernoska/data/www/02-hosting/Hubajda.cz/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache.php on line 72

Warning: include() [function.include]: Unable to access /data/web/virtuals/127731/virtual/www/domains/hubajda.cz/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache-base.php in /mnt/data/accounts/h/hubatacernoska/data/www/02-hosting/Hubajda.cz/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache.php on line 72

Warning: include(/data/web/virtuals/127731/virtual/www/domains/hubajda.cz/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache-base.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /mnt/data/accounts/h/hubatacernoska/data/www/02-hosting/Hubajda.cz/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache.php on line 72

Warning: include() [function.include]: Failed opening '/data/web/virtuals/127731/virtual/www/domains/hubajda.cz/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache-base.php' for inclusion (include_path='.') in /mnt/data/accounts/h/hubatacernoska/data/www/02-hosting/Hubajda.cz/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache.php on line 72

Warning: include_once() [function.include-once]: Unable to access /data/web/virtuals/127731/virtual/www/domains/hubajda.cz/wp-content/plugins/wp-super-cache/ossdl-cdn.php in /mnt/data/accounts/h/hubatacernoska/data/www/02-hosting/Hubajda.cz/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache.php on line 92

Warning: include_once(/data/web/virtuals/127731/virtual/www/domains/hubajda.cz/wp-content/plugins/wp-super-cache/ossdl-cdn.php) [function.include-once]: failed to open stream: No such file or directory in /mnt/data/accounts/h/hubatacernoska/data/www/02-hosting/Hubajda.cz/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache.php on line 92

Warning: include_once() [function.include]: Failed opening '/data/web/virtuals/127731/virtual/www/domains/hubajda.cz/wp-content/plugins/wp-super-cache/ossdl-cdn.php' for inclusion (include_path='.') in /mnt/data/accounts/h/hubatacernoska/data/www/02-hosting/Hubajda.cz/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache.php on line 92
lessphp fatal error: load error: failed to find /data/web/virtuals/127731/virtual/www/domains/hubajda.cz/wp-content/themes/theme52827/bootstrap/less/bootstrap.lesslessphp fatal error: load error: failed to find /data/web/virtuals/127731/virtual/www/domains/hubajda.cz/wp-content/themes/theme52827/style.less Lednové pranostiky | Hubajda.cz

Lednové pranostiky

Pranostiky na měsíc leden

Co leden sněhem popráší, to únor s vichrem odnáší.
Hojný sníh v lednu, málo vody v dubnu.
Holomrazy - úrody vrazi.
Jak vysoko v lednu leží sníh, tak vysoko tráva poroste.
Je-li leden nejostřejší, bude roček nejplodnější.
Je-li teplo v lednu, sahá bída ke dnu.
Jestliže země v lednu měsíci otevřena jest a obzvláště když poslední větrové přitom bouří, tehdy panují rozličné nemoce.
Když je leden bílý, je sedlákovi milý.
Když není konec ledna studený, únor to dvakrát nahradí.
Když roste tráva v lednu, roste špatně v červnu.
Když v lednu hrom se ozve, hojnost vína je v očekávání.
Když v lednu včely vyletují, to nedobrý rok ohlašují.
Leden jasný, roček krásný.
Leden studený, duben zelený.
Lednová zima i na peci je znát.
Lednový déšť z pecnu odkrajuje.
Lenivého tahá mráz za nos, před pilným smeká.
Mnoho sněhu v lednu, mnoho hřibů v srpnu.
Na Boží narození o bleší převalení, na Nový rok o slepičí krok, na Tři krále o tři dále (délka dne).
Než v lednu sedláka, to radši vlka na poli viděti
Ryje-li krtek v lednu, končí zima v květnu.
Suchý leden, mokrý červen.
Teplý leden, k nouzi krok jen jeden.
V lednu málo vody - mnoho vína, mnoho vody - málo vína.
V lednu moc sněhu, v červnu moc sena.
V lednu mráz - těší nás; v lednu voda - věčná škoda.

 

Pranostiky na jednotlivé lednové dny

1. ledna - Jak na Nový rok, tak po celý rok.
1. ledna - Je-li na Nový rok hezky, budou pěkné žně.
1. ledna - Jestli na Nový rok třeba jen tolik slunka zasvítí, co by vozka bičem mrsknul, bude srpen jasný.
1. ledna - Jsou-li červánky v novoroční den, přinesou jistě samou slotu jen.
1. ledna - Na Nový rok déšť - o velikonocích sníh.
1. ledna - Na Nový rok, do zimy skok.
1. ledna - Na Nový rok o slepičí krok.
1. ledna - Novoroční noc jasná a klidná, bude povětrnost pro úrodu vlídná.
1. ledna - Novoroční noc světlá a tichá bez deště a větru znamená dobrý rok.
1. ledna - Svítí-li na Nový rok, co by forman pár koní okšíroval a zapřáhl, bude sedlák pohodlně klidit.
2. ledna - Jaké počasí na svatého Makaria bývá, takové se i v září ozývá.
2. ledna - Když Makary pohodný, září bude chladný.
3. ledna - Je-li po 3. lednu počasí krásné, přijdou na jaře bouře časné.
4. ledna - Svatá Ida, ta dne přidá.
5. ledna - Je-li na Jména Ježíš hezký den, bude úrodný rok; je-li vítr, bude málo ovoce.
5. ledna - Na Jména Ježíš - ke kamnům nejblíž.
6. ledna - Je-li na Tři krále jasno, zdaří se pšenice.
6. ledna - Je-li na Tři krále větrno, zamíchá se planetami a bude úrodno.
6. ledna - Již nás mrazy nepoplení, minulo tě Boží křtění.
6. ledna - Na Tři krále mnoho hvězd - urodí se hodně brambor.
6. ledna - Na Tři krále mrzne stále.
6. ledna - Na Tři krále o krok dále.
6. ledna - Tři králové mosty staví, nebo je boří.
6. ledna - Třpytí-li se hvězdy tu noc před Třemi králi, rodí se hojně bílý beránci.
7. ledna - Na svatého Knuta přichází zima krutá.
7. ledna - O svatém Luciánu bývá často mlha k ránu.
8. ledna - O svatém Erhartu zima zebe do nártu.
9. ledna - O svatým Baziliši zima všudy čiší.
10. ledna - Když 10. ledna slunce svítí, budem žita, vína hojnost míti.
10. ledna - Na svatého Hygina pravá zima začíná.
14. ledna - Svatý Hilarus - vyndej saně, schovej vůz.
14. ledna - Svatý Vigil z ledu mosty zřídil; a když nezřídil, to je břídil.
15. ledna - Na den svatého Pavla poutevníka pěkný den - dobrý rok; větrný den - mokrý rok.
16. ledna - Na svatého Marcela zima leze do těla.
17. ledna - Svatý Antonín poustevník přináší led, nebo jej láme; nemá-li žádný, vyrobí hned.
18. ledna - Na svatého Priska pod saněmi píská.
19. ledna - Když na Alžbětu sněží, sníh dlouho poleží.
19. ledna - Na svatého Knuta přichází zima krutá.
20. ledna - Na svatého Fabiána a Šebestiána stromům opět míza dána.
20. ledna - Na svatého Šebestiána se musí někdo utopit, nebo zmrznout.
20. ledna - Nezmrzne-li cikán do Fabiána a Šebestiána, potom už nezmrzne.
20. ledna - O svatém Fabiánu a Šebestiánu zalézá zima za nehty i otužilému cikánu.
21. ledna - O svaté Anežce od kamen se nechce.
21. ledna - Svatá Anežka kape ze stříšky, sedláče schovej zhryzky (zbytky píce, bude neúroda).
21. ledna - Svatá Anežka když laskavá, vypustí skřivana z rukáva.
22. ledna - Jasné slunko na Vincence k vinobraní chystá věnce.
22. ledna - Jasný den na Vincence dá hojnost dobrého vína.
22. ledna - Je-li na svatého Vincence pěkně a teplo, budou velká parna v létě a teplé noci v srpnu.
22. ledna - Jestliže na den svatého Vincence svítí slunce, pamatuj, abys měl velký sud, poněvadž réva dá hrozny.
22. ledna - Na den svatého Vincence blesk slunečný znamená rok u víně být hojný.
22. ledna - Na Vincence slunce všudy naplňuje vínem sudy.
22. ledna - Svítí-li slunce na svatého Vincence, třeba pro víno i žito starat se o žence.
22. ledna - Vincence slunečnost dává vína hojnost.
24. ledna - Svatý Timotej ledy láme, nemá-li je, nadělá je.
25. ledna - Bude-li na den svatého Pavla vítr vát, budou toho roku na vojnu vojáky brát; z které strany toho dne věje, z té strany přijdou kupci na obilé.
25. ledna - Den jasný Pavla svatého znamená hojnost dobrého.
25. ledna - Jestli bude vítr váti, budou na vojnu volati.
25. ledna - Jestli déšť a sníh sněžiti, bude mnohý hladem mříti.
25. ledna - Když je voda v koleji, šetřte v žlabě odjedí (píce, neboť nastane znovu tuhá zima).
25. ledna - Medvěd na svatého Pavla obrácení obrací se na druhý bok.
25. ledna - Na svatého Pavla když jsou mlhy, bude rok mnoho nemocí. Je-li však ten den jasný, bude úrodný rok.
25. ledna - Na svatého Pavla pohoda - jistá Boží úroda a když sníh neb déšť, to je pro hospodáře zlá zvěst.
25. ledna - Na Pavla obrácení též i zima se promění: buď popustí nebo zhustí.
25. ledna - Pakli mlha zem přikryje, mor všemu tvoru zvěstuje.
25. ledna - Potí-li se Dominik, bude Marek ještě v kožiše.
25. ledna - V den obrácení svatého Pavla když teče voda po silnici, šetřte pro dobytek píci.
26. ledna - Na svatého Polykarpa plná sněhu každá škarpa.
28. ledna - Je-li Karel Veliký málo ledový, únor to zase napraví.
29. ledna - Na Saleského Františka meluzína si často zapíská.

 

Přečteno? Tak jdeme na únorové pranostiky.