Warning: include() [function.include]: Unable to access /data/web/virtuals/127731/virtual/www/domains/hubajda.cz/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache-base.php in /mnt/data/accounts/h/hubatacernoska/data/www/02-hosting/Hubajda.cz/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache.php on line 72

Warning: include(/data/web/virtuals/127731/virtual/www/domains/hubajda.cz/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache-base.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /mnt/data/accounts/h/hubatacernoska/data/www/02-hosting/Hubajda.cz/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache.php on line 72

Warning: include() [function.include]: Unable to access /data/web/virtuals/127731/virtual/www/domains/hubajda.cz/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache-base.php in /mnt/data/accounts/h/hubatacernoska/data/www/02-hosting/Hubajda.cz/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache.php on line 72

Warning: include(/data/web/virtuals/127731/virtual/www/domains/hubajda.cz/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache-base.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /mnt/data/accounts/h/hubatacernoska/data/www/02-hosting/Hubajda.cz/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache.php on line 72

Warning: include() [function.include]: Failed opening '/data/web/virtuals/127731/virtual/www/domains/hubajda.cz/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache-base.php' for inclusion (include_path='.') in /mnt/data/accounts/h/hubatacernoska/data/www/02-hosting/Hubajda.cz/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache.php on line 72

Warning: include_once() [function.include-once]: Unable to access /data/web/virtuals/127731/virtual/www/domains/hubajda.cz/wp-content/plugins/wp-super-cache/ossdl-cdn.php in /mnt/data/accounts/h/hubatacernoska/data/www/02-hosting/Hubajda.cz/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache.php on line 92

Warning: include_once(/data/web/virtuals/127731/virtual/www/domains/hubajda.cz/wp-content/plugins/wp-super-cache/ossdl-cdn.php) [function.include-once]: failed to open stream: No such file or directory in /mnt/data/accounts/h/hubatacernoska/data/www/02-hosting/Hubajda.cz/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache.php on line 92

Warning: include_once() [function.include]: Failed opening '/data/web/virtuals/127731/virtual/www/domains/hubajda.cz/wp-content/plugins/wp-super-cache/ossdl-cdn.php' for inclusion (include_path='.') in /mnt/data/accounts/h/hubatacernoska/data/www/02-hosting/Hubajda.cz/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache.php on line 92
lessphp fatal error: load error: failed to find /data/web/virtuals/127731/virtual/www/domains/hubajda.cz/wp-content/themes/theme52827/bootstrap/less/bootstrap.lesslessphp fatal error: load error: failed to find /data/web/virtuals/127731/virtual/www/domains/hubajda.cz/wp-content/themes/theme52827/style.less Červnové pranostiky | Hubajda.cz

Červnové pranostiky

Pranostiky na měsíc červen

Co v červnu nedá do klasu, červenec nažene v času.
Často-li se v červnu hrom ozývá, kalné léto potom přicházívá.
Červen červený jako z růže květ.
Červen mokrý a studený - bývají žně vždy zkaženy.
Červen stálý - prosinec dokonalý.
Červen studený - sedlák krčí rameny.
Červen-li více sucho než mokro bývá, urodí se hojnost dobrého vína.
Červnové večerní hřmění - ryb a raků nadělení.
Hřímá-li v červnu, zvede se obilí.
Chladný květen, červen vlažný - je pro sýpky, sudy blažný.
Jaká parna se v červnu dostaví, tak se i prosincové mraky postaví.
Jak červen teplem září, takový bude i měsíc září.
Jaký červen, takový i prosinec.
Je-li červen mírný, nebude v prosinci mráz silný.
Jestli červen mokrý bývá, obilí pak málo rodívá.
Když v červnu severní větry vějí, tu se bouřky opozději.
Netřeba v červnu o déšť prositi, přijde, jak začne kositi.
Pláče-li červen a neoschne žitko, v zajících, koroptvích budem mít řídko.
V červnu deštivo a chladno způsobí rok neúrodný snadno.

 

Pranostiky na jednotlivé červnové dny

1. června - O svatém Fortunátu má kapka deště cenu dukátu.
1. června - Pěkné počasí toho dne slibuje úrodný rok.
3. června - Jaké počasí o svatém Erazimu, takové bude i v příští zimu.
5. června - Svatý Bonifác Norbert a Robert jsou malí ledoví muži.
6. června - O svatém Norbertu chladno jde už k čertu.
8. června - Když na Medarda prší, nebudou toho roku houby růst.
8. června - Když na Medarda prší, voda břehy vrší.
8. června - Když prší na Medarda namokne každá brázda.
8. června - Medardova kápě, čtyřicet dní kape.
8. června - Medardovy mrazy vinné révy nepokazí.
8. června - Pláče-li Medard, i ječmen zapláče.
8. června - Po Medardovi ostrá zima už nechodí, ani mráz vinici víc neuškodí.
11. června - O svatém Barnabáši bouřky často straší.
11. června - Plačtivý Barnabáš - úroda na vinicích.
11. června - Prší-li na svatého Barnabáše, padají hrozny do koše.
12. června - Svatá Tonička mívá často uplakaná očička.
13. června - Na svatého Antonína broušení kos započíná.
15. června - Déšť na Víta - špatná budou žita.
15. června - Pohoda na svatého Víta, to dobrota na žita.
15. června - Prší-li na svatého Víta, jest úrodný rok, ale žádný ječmen.
15. června - Svatý Vít dává trávě pít.
19. června - Na Gervase a Protaze posečeš seno nejsnáze, suché-li domů odvézt chceš, do Jana si pospěš.
19. června - Prší-li na svatého Gervase a Protaze, po čtyřicet dní se deštivé počasí ukáže.
19. června - Svatí Gervázi a Protázi po loukách kopce sena rozhází.
21. června - Na svatého Aloise, poseč louku neboj se.
23. června - Na svatou Agripinu odpočívej jenom ve stínu.
24. června - Déšť na svatého Jana Křtitele, nenasbíráš ořechů do věrtele.
24. června - Do Jana Křtitele nechval ječmene.
24. června - Na svatého Jána otvírá se k létu brána.
24. června - Nekuká-li kukačka před svatým Janem, bude neúrodný rok.
24. června - Od svatého Jana Křtitele běží slunce k zimě a léto k horku.
24. června - Panuje-li okolo svatého Jana jižní neb jihozápadní vítr, dlužno denně čekati déšť, neboť ten čas jsou pléště v horkém pásmu.
24. června - Prší-li na Jana Křtitele, pršívá tři dni celé, je-li bez deště, bude pěkně ještě.
24. června - Před svatým Janem modli se o déšť, po něm přijde bez říkání.
24. června - Radši čerta než hřib před svatým Janem viděti, to se stele k hladu.
26. června - Svatý Jan Burian mlátí bez cepů. (krupobití)
27. června - Často povětrnost Sedmi bratří na budoucích sedm týdnů patří.
27. června - Neprší-li na sedm bratří, pak jsou suché žně.
27. června - Prší-li na Ladislava, déšť po sedm neděl trvá.
29. června - Jaký je Petr a Pavel, takový bude i Havel.
29. června - Je-li od Petra až do Vavřince parno, bývá v zimě dlouho studeno.
29. června - Na Petra a Pavla zlomí se žitu kořínek a ono zraje dnem i nocí.
29. června - O Petru-li prší, po třicet dní déšť se vrší.
29. června - Prší-li na svatého Petra a Pavla, bude mnoho myší, urodí se hodně hub.

 

Docela jste se v tom čtení rozjeli, tak si dáme ještě červencové pranostiky.