Warning: include() [function.include]: Unable to access /data/web/virtuals/127731/virtual/www/domains/hubajda.cz/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache-base.php in /mnt/data/accounts/h/hubatacernoska/data/www/02-hosting/Hubajda.cz/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache.php on line 72

Warning: include(/data/web/virtuals/127731/virtual/www/domains/hubajda.cz/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache-base.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /mnt/data/accounts/h/hubatacernoska/data/www/02-hosting/Hubajda.cz/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache.php on line 72

Warning: include() [function.include]: Unable to access /data/web/virtuals/127731/virtual/www/domains/hubajda.cz/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache-base.php in /mnt/data/accounts/h/hubatacernoska/data/www/02-hosting/Hubajda.cz/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache.php on line 72

Warning: include(/data/web/virtuals/127731/virtual/www/domains/hubajda.cz/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache-base.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /mnt/data/accounts/h/hubatacernoska/data/www/02-hosting/Hubajda.cz/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache.php on line 72

Warning: include() [function.include]: Failed opening '/data/web/virtuals/127731/virtual/www/domains/hubajda.cz/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache-base.php' for inclusion (include_path='.') in /mnt/data/accounts/h/hubatacernoska/data/www/02-hosting/Hubajda.cz/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache.php on line 72

Warning: include_once() [function.include-once]: Unable to access /data/web/virtuals/127731/virtual/www/domains/hubajda.cz/wp-content/plugins/wp-super-cache/ossdl-cdn.php in /mnt/data/accounts/h/hubatacernoska/data/www/02-hosting/Hubajda.cz/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache.php on line 92

Warning: include_once(/data/web/virtuals/127731/virtual/www/domains/hubajda.cz/wp-content/plugins/wp-super-cache/ossdl-cdn.php) [function.include-once]: failed to open stream: No such file or directory in /mnt/data/accounts/h/hubatacernoska/data/www/02-hosting/Hubajda.cz/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache.php on line 92

Warning: include_once() [function.include]: Failed opening '/data/web/virtuals/127731/virtual/www/domains/hubajda.cz/wp-content/plugins/wp-super-cache/ossdl-cdn.php' for inclusion (include_path='.') in /mnt/data/accounts/h/hubatacernoska/data/www/02-hosting/Hubajda.cz/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache.php on line 92
lessphp fatal error: load error: failed to find /data/web/virtuals/127731/virtual/www/domains/hubajda.cz/wp-content/themes/theme52827/bootstrap/less/bootstrap.lesslessphp fatal error: load error: failed to find /data/web/virtuals/127731/virtual/www/domains/hubajda.cz/wp-content/themes/theme52827/style.less Březnové pranostiky | Hubajda.cz

Březnové pranostiky

Pranostiky na měsíc březen

Adventní sníh dočká-li marcového, nebudeš jídat, sedláčku, chleba režného.
Bouřka v březnu klade na dobrý rok.
Březen bez vody, duben bez trávy.
Březen hřmí – květen sněží.
Březen suchý, duben mokrý a květen větrný pytle obilím a sudy vínem naplní.
Březen - za kamna vlezem.
Březnové mlhy - za 100 dní déšť.
Březnové slunce má krátké ruce.
Březnového prachu za dukát lot.
Březnový sníh škodí polím.
Březnový sníh zaorati jest, jako když pohnojí.
Druhdy i v březnu hýl na nos se posadí.
Hřmí-li v březnu, tak také v červnu.
Jak prší v březnu, tak také v červnu.
Jestli březen kožich stáhl, duben rád by po něm sáhl.
Kolik březnových mlh, tolik lijavců v roce.
Kolik mlh v březnu k nebi stoupá, tolik bude ještě mrazů po velikonocích.
Lépe býti od hadu uštknutu, nežli v březnu od slunce ohřitu.
Lépe od hada býti uštknut, než v březnu od slunce ohřát.
Mlha v březnu znamená za 100 dní bouřku.
Mnoho dešťů březnových - hubené léto.
Mokrý březen od rolníků nenáviděn.
Na déšť březnový nenásleduje požehnání boží.
Panská láska, ženská chuť a březnové počasí není stálé.
Sníh v březnu škodí osení i vinné révě.
Suchý březen, mokrý máj – bude humno jako ráj.
Suchý březen, studený duben, mokrý máj - bude v stodole ráj.
V březnu prach a v dubnu bláto - sedlákovi roste zlato.
V březnu prach co zlato a stříbro, ale sníh bývá pro osení jed.
V březnu prach - jistý hrách.
V březnu vítr břízy fouká.
V březnu vítr, v dubnu déšť - pak jistě úrodný rok jest.

 

Pranostiky na jednotlivé březnové dny

1. března - Eudoxie příznivá, ale blátivá.
1. března - Svatá Eudoxie psa až po uši zavěje.
1. března - Závěj svaté Albíny zaplavuje doliny.
3. března - Mrzne-li o Kunhutě, mrzne ještě čtyřicet dní.
3. března - Skřivan si v březnu musí vrznout, i kdyby měl zmrznout.
6. března - Na svatého Bedřicha slunko teplem zadýchá.
6. března - Svatá Felicita sníh z polí odmítá.
7. března - O svatém Tomáši sníh bředne na kaši.
7. března - Zima, kterou Tomáš nese dlouho námi ještě třese.
9. března - Na svatého Františka déšť - neurodí se brambory.
10. března - Čtyřicet mučedníků - čtyřicet mrazíků.
10. března - Mrzne-li na den Čtyřiceti mučedníků, přijde ještě čtyřicet ranních mrazíků.
10. března - Podle čtyřiceti budeš Petra míti.
12. března - Na svatého Řehoře čáp letí od moře, žába hubu otevře, líný sedlák, který neoře.
12. března - Na svatého Řehoře den s nocí v jedné míře.
12. března - Na svatého Řehoře svačina se vyoře. (je delší den a tedy třeba svačit)
15. března - Na svatého Longina práce v poli začíná.
17. března - Mrzne-li na sv. Gertrudu, mrzne ještě celý měsíc.
19. března - Je-li na svatého Josefa hezky, urodí se málo obilí.
19. března
- Je-li na svatého Josefa vítr, potrvá čtvrt roku.
19. března
- Josefova širočina ničí poslední ledy.
19. března - Mráz po svatém Josefu neuškodí květu.
19. března
- Na svatého Josefa když jest krásný čas, bude úrodný rok; prší-li neb padá sníh, bude mokro a neúroda.
19. března
- Na svatého Josefa sníh - urodí se hojně bílého jetele.
19. března
- Nenajde-li led Matějova pila, najde Josefova širočina.
19. března - Pěkný den na svatého Josefa zvěstuje dobrý rok.
19. března
- Svatého Josefa vítr z Moravy - bude hodně trávy; a když z polské strany - bude zrní i slámy.
19. března
- Svatý Josef naštípe dříví a Panna Maria zatopí.
19. března
- Svatý Josef přichází na led s pantokem.
19. března - Svatý Josef sklání bradu, pluje zima dolů s vodou.
19. března - Svatý Josef s tváří milou končí zimu plnou.
20. března - Na svatého Jáchyma skončila se už zima.
21. března - Na svatého Benedikta má se ječmen a cibule síti.
21. března - Za rovnodenní větry nelení.
22. března - Na Kazimíra pohoda - na brambory úroda.
25. března - Do matičky boží tráva neroste i kdyby ji kleštěma tahal, po Panně Marii roste i kdyby ji palicí zatloukal.
25. března - Když noc na Matičku jasno, bude úroda, krásno.
25. března - Matička boží kuželíček složí.
25. března
- Na den Zvěstování Panny Marie déšť, urodí se rež.
25. března - Panna Maria sfoukne svíčku a svatý Michal ji rozsvítí.
25. března - Panny Marie zvěstování vlaštovičky zpět přihání.
25. března - Svatý Matěj přidá polínko, svatý Josef dvě a Panna Maria celou náruč.
25. března - Svítí-li slunce na den Zvěstování Panny Marie, bude úrodný rok.
27. března - Jaké počasí bude na sv. Ruprechta, takové bude i v červenci.
30. března - O svatém Kvirinu už je teplo i ve stínu.
31. března - O svaté Balbíně je už po zimě.

 

Přečetli jste to jedním dechem, tak si dáme ještě dubnové pranostiky, ne?